ti, fre 10–18 | ons, to 9–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Berndt Lindholm: Ångbåt i is, 1875

 

Av Berndt Lindholm köptes bara ett enda verk till den Kejserliga konst­samlingen, trots att hela tre målningar köptes av hans konstnärliga medtävlare Hjalmar Munsterhjelm. Ångbåt i is är inte något typiskt motiv för Lindholm. Målningen skildrar mötet mellan den nya tiden i ångbåtens gestalt och skärgårdens små postbåtar, uppenbarligen under en tidig morgon. Samtidigt ger målningen en bild av postgången i skärgården.

En annan intressant sak med verket är själva båten som med sina master, segel och pipor är ett slags hybrid mellan en ångbåt och ett segelfartyg. Det här ångsegelfartyget representerar en övergång i sjöfartstrafikens historia från en emissionsfri trafik till en utsläppsproducerande teknik. När det blåste hissade man segel ute på öppna havet. Maskinerna användes vid stiltje och  i de trånga farlederna inne i skärgården, och naturligtvis när is skulle brytas.

Verket köptes till den Kejserliga konstsamlingen på en utställning i Konst­akademin i S:t Petersburg 1876, på order av Alexander II. Det finns en mindre, men mera starkt belyst version av verket i Ateneums samlingar.