ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Axel Gallen-Kallela: Insjölandskap, 1901

 

Donationerna har en stor betydelse vid Ateneums konstanskaffningar - donationerna står för nästan hälften av verkens totala andel. På våren 2010 fick Ateneum ta emot  Axel Gallen-Kallelas verk Insjölandskap. Verket donerades till museets samlingar av vicehäradshövding Georg C. Ehrnrooth.

Axel Gallen-Kallela (1865-1931): Insjölandskap, 1901

IInsjölandskap finns beröringspunkter med de verk av Gallen-Kallela som har Keitele-motiv. Det här är en av de första gångerna konstnären har avbildat det som kallas spåren efter Väinämöinens båt på insjöns yta, en benämning som finns i folktraditionen på en lugn fläck som dyker upp på en gungande vattenyta. "Spår efter båten" ser man främst i verken med Keitele-motiv, som har målats på sommarstället vid Konginkangas som familjen skaffade 1904.

Insjölandskap målades 1901, när Gallen-Kallela arbetade i sin ödemarksateljé Kalela i Ruovesi. I landskapets förgrund ser man skira, noggrant framställda grenar av unga träd, medan däremot bakgrunden, och särskilt himlen, är beskrivna med starka penseldrag och färger. Utsikten delas itu på ett indirekt sätt genom det gråa spåret efter Väinämöinens båt. Samtidigt avspeglar sig två olika solbryggor, förgrundens mjuka guld och rodnaden lite längre bort, på sjöns dyningar. Verkets övre och nedre del bildar på det här sättet en helhet som har en kluven stämning.

Den här kluvenheten i målningen väcker frågor om konstnärens innehållsmässiga strävanden. Om målningens proveniens, det vill säga ägarhistoria, vet man att ungfinnarna donerade verket år 1903 till Carl Mannerheim (marskalk C.G.E. Mannerheims storebror), morfadern till Georg C. Ehrnrooth. Bland donatorerna fanns Louis Sparre, vars maka var Eva Mannerheim. Carl Mannerheims verk gick i arv till hans dotter Hélène Mannerheim, som å sin sida var mor till C.G. Ehrnrooth.

Greve Carl Mannerheim hade av generalguvernör Nikolaj Bobrikov erhållit en landsförvisningsorder, på grund av vilken han måste lämna Finland. Målningen är vännernas avskedsgåva till honom. Mot den här bakgrunden är det intressant att fundera på om förgrundens gyllene dyningar samt de skira trädens skott, som inte är särskilt typiska för Gallén, innehåller metaforiska hänvisningar till det autonoma Finland och dess folk under den så kallade förtryckstiden. På motsvarande sätt kunde den hotfulla himlen i bakgrunden, som har gestaltats med starka färger, hänvisa till det hot som man under dessa tider upplevde att kom från Ryssland.

Galléns Insjölandskap kan således ge den här sortens associationer, trots att den är gjord ett par år innan den donerades till Carl Mannerheim. Hur det än är med den saken, är tanken om innehållet som uttrycks i verkets dubbla struktur en intressant fråga, som ändå kräver mer noggranna forskningar.