ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

August Strindberg

 

August Strindberg (1849–1912), en av de mest inflytelserika personligheterna inom modern litteratur och teaterkonst, sökte också efter nya visuella uttrycksmedel. Ett genomgående drag i hans konst är ständig förnyelse, och i sina målningar utrycker han det genom ett ofta helt abstrakt uppfattat, rastlöst svallande hav.

Den begåvade författaren och konstnären August Strindberg föddes i Stockholm. Han fick ingen formell konstnärlig utbildning, men i början av 1870-talet influerades han starkt av den svenske landskapskonstnären Per Ekström och målade sina första landskap i Stockholm och på skärgårdsöarna Kymmendö och Sandhamn. De återger motiv som skulle komma att fascinera Strindberg under hela hans karriär: stormiga hav, karga klippor och avlägsna stränder. Strindberg övergav tillfälligt måleriet 1874 och blev en inflytelserik och omtvistad konstkritiker. Han var också ideologisk ledare för det som senare blev Konstnärsförbundet, grundat som en protest mot den officiella akademien.

Strindberg återupptog måleriet i maj 1892 på Dalarö i Stockholms skärgård och producerade en serie mycket uttrycksfulla bilder, främst av ett stormigt hav. Han applicerande färgen direkt på duken med en palettkniv. Samma år flyttade han till Berlin, där han ställde ut tillsammans med Edvard Munch. År 1894 målade han ett antal semiabstrakta tavlor i Dornach i Österrike och skapade några av sina mest experimentella, nästan monokroma marinmålningar. Han upphörde sedan att måla fram till år 1901, då han skapade en rad verk med symboliska undertoner av död och förintelse. Han slutade måla helt och hållet år 1905.