ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Ateneums Depositionssamling

 

Från och med hösten 1919 började man deponera konstverk från Ateneum i Presidentens slott. Det här nämns i Finska Konstföreningens årsberättelse från 1919: ”På hösten lånades ett antal tavlor som inte nödvändigtvis behövs i galleriet till Presidentens slott och till utrikesministeriet.” Museet deponerade sammanlagt 39 målningar och två mindre bronsskulpturer i fyra omgångar under åren 1920–22. Förutom verk av inhemska och utländska konstnärer deponerades också till en början kopior av kända utländska mästare.

Avsikten var från början att komplettera Kejserliga samlingen med verk konstnärer som redan var företrädda, eller med verk av andra samtida. Depositionssamlingen har visserligen senare utvidgats tidsmässigt en bit in på 1900-talet.

Det var viktigt att konsten som placerades i palatset var representativ. För utländska besökare tjänade konstverken samtidigt som ett slags fönster mot den finländska kulturen och dess historia. Genom målningarna kunde man också ge en bild av den finska naturens särdrag.

Tyngdpunkten i depositionspolitiken har varierat under olika tider. Det fanns en tid när vissa nyckelverk i finsk konsthistoria hängde i Presidentens palats, t.ex. Albert Edelfelts Gummor från Ruokolax på kyrkbacken (1887), en tavla som nu hänger på Ateneum och kan beskådas av en vidare publik. Andra stora verk som tidigare har hängt på slottet är t.ex. Ferdinand von Wrights Spelande tjädrar (1862) och Akseli Gallen-Kallelas Imatra på vintern (1893). De verk som har deponerats på slottet håller hög konstnärlig kvalitet och ger en representativ bild av den finska konsten från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet.