ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Alfred William Finch

 

Alfred William Finch (1854-1930) var av engelsk-belgisk härkomst. I slutet av 1890-talet slog han sig ner i Finland för gott och kom att ha en betydande inverkan på utvecklingen och internationaliseringen av konstlivet i Finland. Finch hörde till grundarna av den belgiska konstnärsgruppen Les XX. Det var mycket tack vare Finch kontakter som den aktuella franska och belgiska postimpressionismen kunde presenteras i vårt land.

Alfred William Finch föddes i Bryssel i en engelsk familj. Efter att ha tillbringat ungdomsåren i kuststaden Oostende studerade han vid Académie des Beaux- Arts i Bryssel. År 1883 var Finch med om att grunda gruppen Les XX som bestod av tjugo unga konstnärer i opposition mot den samtida konstvärldens stela akademiska traditioner. Gruppen ordnade viktiga utställningar av impressionistiska och postimpressionistiska konstnärer. Andra medlemmar av gruppen var bland annat Théo van Rysselberghe, James Ensor och Fernand Khnopff.

Efter att Finch hade lärt känna Georges Seurat 1887 började Finch måla i pointillistisk stil. Han blev också intresserad av Arts & Crafts-rörelsen och började göra keramik. Finch flyttade till Finland 1897, inbjuden av Louis Sparre som erbjöd honom en plats som konstnärlig ledare för den keramiska avdelningen på Irisfabriken i Borgå. År 1900 visades keramik av Finch i Irisrummet i den finska paviljongen på världsutställningen i Paris.

Efter att Irisfabriken lades ner 1902 var Finch lärare på Finska Konstföreningens ritskola och på Centralskolan för konstflit. År 1904 ordnade han tillsammans med Magnus Enckell en utställning av fransk och belgisk postimpressionistisk konst, som hittills hade varit så gott som okänd i Finland. Finch hörde till de främsta medlemmarna i Septemgruppen som grundades i Finland på 1910-talet. På 1920-talet höll han flera separatutställningar i Helsingfors och deltog också i utställningar i Bryssel.