ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Albert Edelfelt: Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka, 1887

 

Albert Edelfelts (1854–1905) målning Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka gjordes 1887. Det var inte någon alldeles typisk målning i Edelfelts produktion eftersom han strävade efter att förnya sig i naturalismens riktning. Han ville måla en folklivsskildring och övervägde rentav att tillsammans med Axel Gallén (senare Akseli Gallen-Kallela) göra en resa till norra Finland, Kajana och Uleåborg för att se ”riktiga finnar”. Den gemensamma resan förverkligades emellertid inte och Edelfelt besökte Ruokolaks i Sydkarelen. Målningen Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka gjordes utgående från skisser i Ruokolaks och fotografier tagna i Haiko.

Tidningen Finlands konstrecensent förhöll sig mest kritiskt till målningen. Enligt recensenten saknade målningen värme och kärlek till motivet. En mindre tillspetsad folklivsskildring hade enligt kritiken varit att föredra ”… ty den råa elakhet som kännetecknar åtminstone gumman med babianhänderna är inte något utmärkande finskt karaktärsdrag. --- Och lär han sig en gång att rätt älska detta finska folk, skall han i sina skildringar komma att mäta sig med Kalevala, Runeberg och Aleksis Kivi – och uppbäras såsom dessa.”

Andra förhöll sig mera välvilligt till verket, men då målningen köptes av Finlands Konstförening och därigenom hamnade i Ateneums samlingar 1888, skulle föreningens nye intendent Thorsten Waenerberg inte gärna ha tagit emot den om inte Edelfelt redan 1885 hade blivit lovad att en av hans målningar skulle köpas till föreningens samlingar.