ti, fre 10–18 | ons, to 10–20 | lö, sö 10-17
Information: +358  (0)294 500 401
Växel: +358 (0)294  500 200
Beställda guidningar: +358 (0)294 500 500 (mån-fre 9-15)

Adolf Bock: Jägarnas intåg i Vasa, 1938

 

I Presidentens slott förvaras också den tyske marin- och fartygsmålaren Adolf Bocks verk Jägarnas intåg i Vasa. Målningen återger den historiskt viktiga händelsen när jägarna som hade utbildats i Tyskland med tanke på Finlands självständighet återvände till hemlandet 25.2.1918. Huvudtruppen med 950 jägare landsteg utanför Vasa dit de hade anlänt på två fartyg. Större delen av truppen deltog på de vitas sida i inbördeskriget som började 27.1.1918.

På Bocks arbete ser man båda fartygen, isbrytaren Sampo och Arcturus som följde efter. Målningen är emellertid utförd 20 år efter händelsen och är inte en exakt återgivning av situationen. Fartygen förde stor flaggning och överst i masterna på Sampo fladdrade lejonflaggor. Den stora flaggningen saknas dock på Bocks dokumenterande verk.

Adolf Bock kom själv till Finland våren 1918 och bodde här i ungefär 20 år. Han blev en betydande avbildare av marinens fartyg, men förevigade också civila farkoster, i synnerhet skeppsredaren John Nurminens fartyg. Strax innan andra världskriget bröt ut återvände Bock till Tyskland för att dokumentera den tyska flottan.