ti, pe 10-18 | ke, to 10-20 | la, su 10-17
Neuvonta: 0294 500 401
Vaihde: 0294 500 200
Opasvaraukset: 0294 500 500 (ma-pe 9-15)
 

Taide ja yliopisto – tietämisen tavat ja hierarkiat?
19.04.2013

 

Seminaariin on vapaa pääsy (ei sisällä näyttelykäyntiä), mutta edellyttää ilmoittautumista täällä.

Taide kuuluu yliopistoon - mutta miten? Arkikäsityksissä taide liitetään usein yksityiseen elämänalueeseen, tunteisiin ja tunneilmaisuun. Tiedeyliopistoissa tehtävä tutkimus ja tieteellinen tieto puolestaan ankkuroituvat analyyttiseen ajatteluun ja objektiiviseen maailmasuhteeseen. Länsimaiseen kulttuuriin juurtuneet sitkeät vastakkainasettelut taiteen ja tieteen sekä tunteen ja järjen välillä kaventavat mahdollisuuksiamme tavoittaa ilmiöiden monimielisyys, monitahoisuus ja kompleksisuus.

Hollo-Instituutin järjestämässä iltapäiväseminaarissa kysymme mikä on taiteen tehtävä tiedon tuottamisessa, opettamisessa ja opiskelussa, erityisesti yliopistoissa? Tarkastelemme taiteen ja tiedon suhdetta laajempana kuin yksinomaan taiteeseen kohdistuvana tutkimuksena tai taiteilijoiden koulutuksena. Kysymme miten ihmisen perusolemukseen kuuluva aistinen todellisuuden jäsentäminen ja mielikuvat auttavat myös käsitteellisen ja analyyttisen tiedon tuottamisessa ja ymmärtämisessä? Miten taide ja tiede kietoutuvat toisiinsa?

Seminaarin tavoitteena on tarkastella taiteen ja tiedon suhdetta monesta näkökulmasta – avoimesti, kriittisesti, ennakkoluulottomasti.

 

12.00 Seminaarin avaus: puheenjohtaja, professori Pauline von Bondsdorff

Alustukset
Professori Laura Kolbe (Helsingin yliopisto): 'Tiede ja tutkimus taiteena'
FT, Dosentti Kirsi Peltonen (Aalto-yliopisto): 'Matematiikan ja taiteen mielikuvat'
FT, äänitutkimusmatkailija Taina Riikonen (Taideyliopisto): 'Aistittu tieto, teoretisoitu kosketus – aistisen todellisuuden (monet) sijainnit taideyliopistorihmastoissa'

14.00 Tauko

14.30 Kommenttipuheenvuorot
Opiskelija Otso Helenius (Aalto-yliopisto): 'Miksi taidetta?'
Opiskelijat Seidi Haarla, Katariina Nyberg, Henna Tanskanen (Taideyliopisto) ja Hanna Gullichsen (Helsingin yliopisto) sekä Taiteen tohtori Lea Kantonen: 'Taiteeksi tarinoitu yliopisto'

16.00 Seminaari päättyy