Tue, Fri 10–18 | Wed, Thu 10–20 | Sat, Sun 10-17
Information: +358 (0)294 500 401
Operator: +358 (0)294 500 200
Guided tours: +358 (0)294 500 500 (Mon-Fri 9-15)

Tove Jansson kouluille

 

Tove Jansson Ateneumissa - Opetusmateriaalia koulujen käyttöön

Ateneum on tuottanut yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa laajan opetusmateriaalin Tove Janssonin näyttelyn yhteyteen. Ateneumin verkkosivuilla on kaksi opetuskokonaisuutta, suomen- ja ruotsinkielinen versio.

Erityisenä kohderyhmänä ovat yläkoulujen ja lukioiden oppilaat, mutta aineistoja voi soveltaa myös aikuisopiskeluun. Suomenkielistä versiota voi soveltaa myös suomea vieraana kielenä opiskeleville tai alemmille luokka-asteille.

Materiaali tutustuttaa oppilaat Toven elämään ja taiteeseen monipuolisten tehtävien kautta. Tehtävistä osa on museokäynnille valmistavia ja museokäynnin jälkeen tehtäviä ja osan voi tehdä myös museossa. Aineistoa voi käyttää myös itsenäisesti verkko-opetuksen materiaalina, mikäli museokäynti ei ole mahdollinen.

Ruotsinkielinen versio on osa Svenska nu -verkoston oppimateriaaleja. Kohderyhmänä ovat yläaste- ja lukioikäiset nuoret, jotka opiskelevat ruotsin kieltä koulussa. Materiaalissa on sanastotehtäviä, kuuntelutehtäviä, kirjoittamiseen, puhumiseen ja kuvantekoon liittyviä tehtäviä. Svenska nu mahdollistaa suomenkielisille oppilaille kohtaamisia ruotsinkielisen kulttuurin kanssa ja kannustaa nuoria käyttämään ruotsia. Svenska nu osoittaa, että ruotsin kielen taidosta on iloa ja hyötyä.
Lataa ruotsinkielinen versio (PDF 6.6 mb)

Suomenkielinen versio soveltuu hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden, kuvataiteen tai historian opetuksen sisältöihin. Tehtävistä osa on kirjallisia, osa suullisia ja vuorovaikutukseen perustuvia ja osa kuvantekotehtäviä.
Lataa suomenkielinen versio (PDF 6.6 mb)

Opetusmateriaalin tuotanto: Ateneumin taidemuseo sekä Hanasaari, ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 2014.